Boldog Iskola

„Aki rendszeresen jócselekedeteket hajt végre, az tartósan boldogabbá válik.”

                                                                                    (Sonja Lyubomirski)

2017 nyarán iskolánk a Hősök terei és a Széchenyi úti egységeire pályázatot nyújtott be a Jobb Veled a Világ Alapítvány kiírására. Elkészült a közös rajz, a mozaikdarabokból összeállt a kép és a szöveges elemzés is. Mindkét munkában arra kerestük a választ: „Mi a boldogság?”

Majd érkezett az e-mail, melyben arról tájékoztattak bennünket, hogy elnyertük a Boldog Iskola címet mindkét telephelyünkre, és október 5-én lesz a szakmai nap keretében a címátadó ünnepség is.

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, aki így foglalta össze a Boldogságórák célját: „Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

További információ: http://boldogsagora.hu/ és http://jobbveledavilag.hu/

 

Boldogórák tartása:

 

Osztály Időpont  
8.A 2017. október    Osztályfőnöki óra vagy szabad foglalkozás keretében
7.A 2017. november
6.A 2017. december
5.A 2018. január
4.A 2018.február
3.A 2018.március
2.A 2018. április
1.A 2018. május