Tanári kar
Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
Név Szakképzettség megnevezése
Bereczki Éva Emese általános iskolai tanító, magyar műveltségterület
tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon
Boros Anett Adrienn  magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár
német nyelv és irodalom szakos tanár
Csiki Zsolt  biológia szakos tanár
földrajz szakos tanár
Dani Béla Péter    okleveles tehetségfejlesztő tanár
magyar szakos tanár
általános iskolai tanító, ÉKP speciális szakkollégium
közoktatási vezető szakvizsga
Fórián Gyuláné általános iskolai tanító, gyógypedagógiai szakkollégium
Gál Enikő ének-zene alapszakos szakember
okleveles ének-zene tanár
okleveles történelem tanár
Gyökösné Gazsó Enikő   általános iskolai tanító, angol műveltségterület
 angol nyelv és irodalom szakos tanár 
 könyvtáros asszisztens 
Hodosánné Juhász Mária Emma általános iskolai tanító, technika szakkollégium
Kiss Lajos  orosz szakos tanár
testnevelés szakos tanár
Kovácsné Kulcsár Judit    matematika szakos általános iskolai tanár
földrajz szakos általános iskolai tanár
számítástechnika szakos általános iskolai tanár
közoktatási vezető szakvizsga
László Zoltánné  általános iskolai tanító, technika szakkollégium
számítástechnikai szakra szakosító oklevél
Nagyné Bernát Ildikó  művelődésszervező
történelem szakos általános iskolai tanár
Nagyné Jankó Judith Mária általános iskolai tanító, titkárságvezető szakkollégium
Nagyné Nagy Marianna  általános iskolai tanító, orosz szakkollégium
gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
Pálfiné Fésüs Edit   biológia szakos tanár
technika szakos tanár
környezetvédelem szakos tanár
Ráczné Karádi Erika kémia szakos általános iskolai tanár
Ronyeczné Hevesi Hajnalka Mária  általános iskolai tanító, orosz szakkollégium
rajz szakos tanár
Szabóné dr. Végh Annamária     német szakos nyelvtanár
jogász
informatikus könyvtáros
általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel
közoktatási vezető szakvizsga
Szakács Zselyke-Noémi alapokleveles matematikus (tanár szakirány)
okleveles matematikatanár-angoltanár
Vargáné Nagy Lenke Marianna  általános iskolai tanító, orosz szakkollégium
német nyelv és irodalom műveltségterület