Öko iskolai munkacsoport

Megalakulása:

Tagjai:     
         Tanár, csoportvezető: Csiki Zsolt

         Intézmény vezető: Szabóné dr. Végh Annamária

         DÖK segítő tanár: Gyökösné Gazsó Enikő

 

Célkitűzéseink:

  • A program segítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének fejlődését, kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék tudatosan képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, segítve az egész természet fennmaradását és a társadalom fenntartható fejlődését.
  • Az ökológiai nevelés során a tanulókat ismerkedjenek meg azokkal a folyamatokkal, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak.
  • Ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív társadalmi, környezeti következményeit.
  • Értsék meg a fogyasztás igények és a környezeti erőforrások összefüggéseit, a fenntartható fejlődés, fogyasztás elvét.
  • A tanulók kapcsolódjanak be környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
  • Életmódjukban jelenjen meg a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való hajlam.
  • Legyen személyes tapasztalatuk az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.